Småfly som tar av fra rullebane

Aktuelt

Foto: Christian Clauwers

Nordland som ledestjerne på grønn luftfart i Norge

Nordland Fylkesting har tatt et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid for luftfarten i Nord-Norge.

En uttalelse vedtatt av et samlet Fylkesting 7. desember demonstrerer en klar forpliktelse til å fremme klimavennlige alternativer innen luftfarten, og har potensial til å skape betydelige positive ringvirkninger for regionen. 

Les mer i pressemeldingen fra BLU Avi, Lofoten De Grønne Øyene, Energi I Nord og Bodø kommune.

Hva kan vi hjelpe deg med?