Prøveflyving med ATR. Foto: Kim Jørgen Andreassen

Pressemelding

Prøveflyving med ATR. Foto: Kim Jørgen Andreassen

Nord-Norge kan bli testarena for null- og lavutslippsluftfart

– Som regionalt kraftselskap ønsker vi å bidra sammen med andre i utviklingen av nødvendig infrastruktur til grønne luftfartsløsninger i vår region, sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft AS.

Bakgrunn

Avinor og Luftfartstilsynet har i dag inngått samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. Etableringen vil være et sentralt tiltak for å nå målet om fossilfri norsk luftfart i 2050. Etablering av Norge som internasjonal testarena vil bygge opp under det norske markedet som testområde og tidlig marked for innføring av null- og lavutslipps luftfartøy. Dette kan bidra til at løsningene som er aktuelle for det norske markedet kommer tidligere til Norge, og vil være et viktig steg på veien mot utvikling av nullutslippsluftfart i større skala globalt. Det finnes per i dag ingen tilsvarende testarena i et operativt miljø i verden.

Jubel over dagens nyhet!

Lofoten De Grønne Øyene, BLU (Bodø Lufthavnutvikling, eid av BRUS), Energi i Nord og Bodø kommune, jubler over dagens nyhet. Nyheten kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt, da nasjonale og internasjonale aktører innen luftfart er samlet i Bodø de neste to dagene for å diskutere bærekraftig drivstoff i nord på et internasjonalt ledende seminar om bærekraftig drivstoff til luftfarten arrangert av det samme partnerskapet.

-Vårt konsortium av organisasjoner har over tid jobbet tett sammen for å løfte grønn luftfart og synliggjøre de unike fortrinnene regionen vår har med å være en internasjonalt ledende test- og utviklingsarena for grønn luftfart i Norge, med kortbanenettet i Nordland som utgangspunkt. Nå handler det om å sikre en klar posisjon for kortbanenettet, med Bodø, Lofoten og Helgeland, men også der hele Nord-Norge samles med å utvikle denne testarenaen for null- og lavt utslipps luftfart. Det sier adm dir i BLU, Elnar Holmen.

-I dag er en gledelig dag, i jobben med å gjøre luftfarten mer klimavennlig. Nord Norge er en spydspiss internasjonalt i dette arbeidet. BLU, sammen med energiklyngen Energi I Nord, Lofoten De Grønne Øyene og Bodø kommune, sammen med industriaktører som skal produsere fremtidens energi til luftfarten, er Nordland en pioner i dette arbeidet. Den første testkampanjen er gjort, og i juni i år kommer den neste hit til oss. Dette konsortiet er helt sentralt i dette arbeidet, og sammen med Avinor og tilsynet vil vi sikre at Nord Norge lykkes med målene innen grønn luftfart, fortsetter Holmen.

Nordlands kortbanenett velegnet som testarena

-Energi I Nord er svært positiv til nyheten om at Avinor og Luftfartstilsynet vil legge til rette for å etablere testareanaer for grønn luftfart. Sammen våre samarbeidspartnere er vi allerede i gang med utvikling og testaktivitet innen grønn luftfart og avtalen mellom Avinor og Luftfartstilsynet som er offentliggjort i dag vil kraftig styrke dette arbeidet. Energi I Nord pekte på grønn luftfart allerede ved etableringen i 2021 og har jobbet systematisk med dette siden. Det sier Anders Tørud, prosjektleder for grønn luftfart I Energi I Nord.

Mer fly enn med buss i Lofoten

I Veikartet for Lofoten De grønne øyene har alle seks Lofotkommunene vedtatt at Lofoten skal bli et lavutslippssamfunn innen 2040. Samtidig reiser vi mer med fly enn med buss. Vi har en unik infrastruktur med tre flyplasser og en helikopterbase med flyturer flere ganger daglig tur/retur Bodø. Lofotrådet jobber aktivt med å tilrettelegge for at Lofoten blir en pilotregion for nullutslipps flytrafikk», sier Lofotrådsleder Vidar Thom Benjaminsen og gratulerer luftfarts- og leverandørindustrien med satsingen. Lofoten De grønne øyene er et privat-offentlig partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten for regional grønn omstilling.

Samarbeidet gir store muligheter for regionen

-Luftfarten er en samfunnskritisk tjeneste for oss, særlig ute på Lofotøya Røst. Vi er helt avhengige av å redusere utslippene fra luftfarten til Lofoten. Tidligere i år testet ATR sitt nye fly over Røst, under spennende værforhold. Vi har store ambisjoner, og sammen med partnere er vi godt egnet som testarena for lavutslippsløsninger for regional luftfart, sier ordfører på Røst og Lofotrådets leder, Elisabeth Mikalsen.

-Med dagens nyheter fra Avinor og Luftfartstilsynet, åpner vi døren til en ny æra innen luftfart. Bodø vil være et perfekte utgangspunkt for å lede an i denne utviklingen med kortbanenettet tett oppkoblet med Lofoten og Helgeland. Vår unike beliggenhet og infrastruktur fra for eksempel GreenH med hydrogenproduksjon, Widerøe, Luftfartstilsynets hovedkvarter og flyaktører som Bodø Lufthavnutvikling, gir dette oss en enestående mulighet til å være spydspiss i testing og utvikling av null- og lavutslipps luftfartøy. Dette initiativet er et kraftfullt skritt mot å oppnå målet om en fossilfri norsk luftfart innen 2050, og vi er klare på at Bodø skal spille en sentral rolle i denne transformasjonen, sier ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen

Hva kan vi hjelpe deg med?