Elmea

Aktuelt

Nettselskapet Lofotkraft AS har byttet navn til Elmea AS

Myndighetene har bestemt at nettselskapene må ha et navn og en grafisk profil som skiller seg fra de andre selskapene i et energikonsern. Dette kravet trådte i kraft fra 1. januar 2022.

Hva betyr dette for kundene til nettselskapet? 

Vi er de samme folkene, og vi skal fortsette å gjøre den samme jobben; sikre stabil strømforsyning til innbyggere og næringsliv i Lofoten.  

Ønsker du å komme i kontakt med Elmea? Her finner du kontaktinformasjon.

Ny logo på nettleiefaktura

Det blir nytt navn og ny logo på nettleiefakturaene. Dette kommer på plass i begynnelsen av desember.

Omprofileringen fra Lofotkraft AS til Elmea AS vil ta tid

Vi ber om forståelse for at ikke alle endringer fra Lofotkraft AS til Elmea AS vil skje samtidig.

Omprofileringen av nettselskapet er en omfattende prosess, og det vil derfor ta noe tid før vi har alt på plass. 

Lofotkraft-navnet består 

De andre selskapene i Lofotkraft-konsernet beholder navnene sine. For Lofotkraft Bredbånd AS, Lofotkraft Produksjon AS og Lofotkraft Muligheter AS blir det altså ingen endringer. I tillegg vil vi videreføre nettsiden lofotkraft.no, men da som en nettside for konsernet.  

Det er altså kun nettselskapet som får nytt navn og ny logo. 

Om navnet Elmea 

Til alle tider har meer vært stabile, urokkelige navigasjonspunkter som har vist oss veien til verdiskapning langs hele kysten. På latin betyr mea «min». Det syns vi er en passende metafor for et nettselskap som eies av, og driftes for fellesskapet.  

Prefiksen «el» forklarer at navnet har med elektrisitet/strøm å gjøre. Mea er hentet fra vår egen språkbruk. Elmea er fortsatt din og min garantist for at grønn fornybar energi fraktes trygt og effektivt dit den kan bidra til fremdrift, produksjon og til lys i husan. Nå, og i framtiden. 

Navnet Elmea ble kåret til beste forslag i navnekonkurransen som vi gjennomførte internt.  

Kontaktperson:  

Siri Sund, kommunikasjons- og kundesjef, mobil 90961141 epost siri.sund@elmea.no 

Hva kan vi hjelpe deg med?