Hanne Grøn og Svein-Joar Husjord med ladekontakt for fiskefartøy

Pressemelding

Hanne Grøn, Lofotkraft Muligheter AS og Svein-Joar Husjord, Plug Lofoten AS. Foto: Kristian Jensen

Nå kan fiskebåter hurtiglade i Lofoten!

Fredag 12.april åpner verdens første hurtigladeanlegg rettet mot fiskefartøy i Ramberg i Lofoten. Utslipp fra fiskefartøy har økt betraktelig siden 2014, og står for 2% av Norges totale CO2 utslipp. Anlegget markerer en viktig milepæl for dekarboriseringen fra en av Norges fremste næringer og er det første i et fremtidig ladenettverk.

Sikkert og brukervennlig

Landstrøms- og ladeanlegget er utviklet og bygget av Plug Lofoten i samarbeid med Flakstad kommune.Pilotanlegget er bygget med støtte fra Grønn Plattform via forskning- og utviklingsprosjektet Zerokyst. Målet er å utvikle og teste løsninger som kutter utslipp i sjømatnæringen.

Prosjektleder i Plug Lofoten, Hanne Grøn, er svært fornøyd med å ha satt i drift det første anlegget: «Gjennom Zerokyst har vi jobbet på tvers med båtbyggere, tekniske maritime miljøer og ikke minst snakket med fiskerne selv for å komme frem til det vi håper blir en sikker og god løsning for den elektriske omstillingen for fiskeflåten.»

Behov for sammenhengende ladenettverk

«Pilotanlegget i Ramberg er første skritt på veien mot det vi håper skal bli mer tilgjengelig og sikker strøm i havnene langs kysten i Nord-Norge» sier Maria Bos, direktør i Plug AS. Sammen med Lofotkraft Muligheter AS står de bak selskapet Plug Lofoten, som har flere anlegg i Lofoten under planlegging.

Ifølge konsernsjef i Lofotkraft AS, Arnt M. Winther er et sammenhengende ladenettverk langs kysten en forutsetning for at fiskere skal velge å gå elektrisk. «I utbyggingen som kreves har vi ambisjoner om å bidra. Det er derfor en milepæl å ha det første anlegget i Lofoten i drift».

Ser mange fordeler ved elektrisk drift

Fiskeren Øystein Angelsen eier hybridfartøyet Angelsen Senior som ofte ligger til kai i Ramberg. Den 21 m lange båten er rigget for garndrift. “Vi valgte å installere en batteripakke på 270 kWh for 5 år siden for å benytte strøm i driftssituasjoner der vi har lite energiforbruk store tider av driftstiden, som når ligger ved kai og leverer fisk. Derfor er vi veldig glade for at anlegget på Ramberg nå oppgraderes slik at vi får ladet batteriet raskere og kan spare drivstoff og CO2-utslipp.

Framoverlent fiskerikommune

Flakstad kommune har gjennom mange år jobbet aktivt med miljø- og klima som del av nærings- og samfunnsutvikling. Gjennom prosjekter som «klimavennlig kystfiske» har de gått foran og bygd kunnskap som er viktig grunnlag i ZeroKyst. For ordfører Einar Benjaminsen handler det om mer enn fiskeri og strøm: «Flakstad kommune vil være med å omstille seg til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser».

Faktaboks –

Anlegget kan levere:

  • Hurtiglading med CCS med kapasitet på 100 kW per uttak (kan i fremtiden oppskaleres til 250 kW per uttak)
  • Normallading med Type 2, 22 kW
  • Industrikontakter fra 16A-125A på både 230V og 400V, 50 Hz, til landstrøm

Anlegget er bygget i samsvar med NEK 400 og i henhold til NEKs veileder VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen.

Kontakter:

  • Svein-Joar Husjord, prosjektingeniør Plug Lofoten tel 975 24 842
  • Randi Lervik, prosjektleder Lofotkraft Muligheter/ZeroKyst tel 916 74 790
  • Jørn Aarsland, næringssjef Flakstad kommune tel 920 54 893
  • Maria Bos, leder Plug, tel 975 78 136 ev. Camilla Neumann-Berg, presseansvarlig Plug 415 85 676

Hva kan vi hjelpe deg med?