Birdlife på tur til Røst

Aktuelt

Lofoten Birdlife på tur til Røst juni 2023

Nå kan du søke om støtte fra Lofotkraftfondet

Lofotkraftfondet støtter hvert år kulturarrangementer, festivaler, idrettslag og en rekke andre prosjekter. Vi ønsker også å inspirere frivillige organisasjoner til å ta bærekraftige valg når de planlegger drift og arrangementer. Vil du søke om støtte for 2024? Husk søknadsfristen 1. desember.

Lofotkraftfondet støtter hvert år organisasjoner, arrangementer og tiltak som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Vi prioriterer også humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring, og ønsker spesielt å støtte prosjekter som gir trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge i Lofoten.

Den som søker kan maks få 50.000 kroner til sitt tiltak.

Her kan du registrere søknaden din.

Lofotkraftfondet gir ikke støtte til:

  • Tiltak som er naturlige sponsorobjekter, som for eksempel eliteidrett
  • Bidrag til politiske partier og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng
  • Organisasjoner hvor formålet er av religiøs karakter
  • Støtte til næringsvirksomhet
  • Festivaler/tilstelninger hvor det serveres alkohol og barn/ungdom ikke har adgang
  • Aktiviteter i forbindelse med russefeiring/russearrangementer

Hva kan vi hjelpe deg med?