Fra åpningen av skateparken ved Kabelvåg oppvekstsenter

Aktuelt

Fra åpningen av skateparken ved Kabelvåg oppvekstsenter

Nå kan du søke om støtte fra Lofotkraftfondet

Gjennom Lofotkraftfondet støtter vi ulike kulturarrangementer, festivaler, idrettslag og lignende. Vil du søke om støtte for 2023? Husk søknadsfristen 1. november.

Gjennom Lofotkraftfondet gir vi støtte til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Vi prioriterer også humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring.

Den som søker kan maks få 20.000 kroner til sitt tiltak. Sponsormidlene er først og fremst myntet på tiltak som gir trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, og som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Her kan du registrere søknaden din.

Lofotkraftfondet gir ikke støtte til:

  • Tiltak som er naturlige sponsorobjekter, som for eksempel eliteidrett
  • Bidrag til politiske partier og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng
  • Organisasjoner hvor formålet er av religiøs karakter
  • Støtte til næringsvirksomhet
  • Festivaler/tilstelninger hvor det serveres alkohol og barn/ungdom ikke har adgang
  • Aktiviteter i forbindelse med russefeiring/russearrangementer

Hva kan vi hjelpe deg med?