Espen Thorvaldsen

Aktuelt

Espen Thorvaldsen, Lofotkraft Bredbånd Foto: Tore Bernsten

Lyse og Eviny styrker samarbeidet på telekom

Fredag 14. juni sendte Lyse og Eviny ut pressemelding om at de styrker samarbeidet på telecom. Dette er gode nyheter for Altibox partnerskapet, sier Espen Thorvaldsen, daglig leder i Lofotkraft Bredbånd AS.

Lyse og Eviny har siden 2007 samarbeidet om telekom i privatmarkedet. Nå utvider selskapene samarbeidet til også å gjelde bedriftskundene.

Samarbeidet skal gi bedre utnyttelse av fibernettet og legge til rette for utvikling av flere nye og innovative tjenester.

– Et tettere samarbeid vil gi oss stordriftsfordeler som er helt avgjørende for å hevde oss i konkurransen fremover. Gjennom en restrukturering av telekom-virksomheten får vi samlet eierskapet til infrastruktur i ett selskap, og ansvar for produktutvikling og kundekontakt samles hos Altibox, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Med fibernett som nærmer seg ferdig utbygd, er det naturlig at aktørene i det norske bredbåndsmarkedet finner sammen for å sikre økt konkurransekraft og rask produkt- og tjenesteutvikling.

– Vi har, gjennom flere år, greid å ta store markedsandeler og skape gode kundeopplevelser for privatkunder i Bergens-området. Nå gjør vi noen justeringer for å vokse enda mer, både i privat- og bedriftsmarkedet i regionen, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Tilgang til nye produkter og tjenester

Lyse og Eviny har hatt et felles eierskap i selskapet Bergen Fiber som leverer Altibox-tjenester i privatmarkedet. Eviny Digital er et heleid selskap av Eviny som leverer egenproduserte fiberløsninger til bedrift, grossist og det offentlige markedet. Begge selskapene opererer i det samme geografiske markedsområdet.

Eviny Digital blir nå et rent infrastrukturselskap (eid 89,9% av Eviny og 10,1% av Lyse), mens Bergen Fiber og Altibox Bedrift blir salgs- og markedsselskapene (heleid av Lyse) i Bergens-regionen. Altibox og Altibox Bedrift blir sentrale produkt- og tjenesteleverandører for både bedrifts- og privatkunder med tjenester som internett/tv, skyløsninger, mobil/5G, sikkerhet og annet innhold.

– Restruktureringen vil styrke satsningen innenfor bedriftsmarkedet med tilgang til en mer fremtidsrettet produktportefølje, inkludert mobile produkter, sier Jørn Hodne, ansvarlig for telekom i Eviny.

Endringene skjer til høsten

109 fast ansatte i Eviny Digital og Bergen Fiber er direkte berørt av restruktureringen. De ansatte vil bli innplassert i selskapene som inngår i den nye strukturen. Lyse vil som følge av restruktureringen etablere et felles kontor i Bergen slik at deres selskaper og ansatte i regionen blir lokalisert på samme sted.

Planen er å komme i mål med prosessen før årsskiftet. Før det må også konkurransemyndighetene godkjenne restruktureringen.

Hva kan vi hjelpe deg med?