Lofotrådet

Pressemelding

Foto: Kristian Louis

Lofotrådet inngår intensjonsavtale med Norsk Elfly AS

Lofotrådet signerte (13.des 2023) intensjon med ELFLY AS om å involvere Lofoten som test- og utviklingsarena for utslippsfri luftfart.

Lofotrådet uttrykker stor interesse i at denne tjenesten, som ennå ikke er kommersielt tilgjengelig, kan utvikles tett på trendene og behovene i Lofotens reiseliv spesielt og næringsliv generelt.

ELFLY Gruppen er et norsk selskap som utvikler og bygger elektriske sjøfly. Selskapet ble etablert i 2018 og har hovedkontor i Bergen. Selskapet jobber sammen med partnere Norwegian ASA, Norsk Titan, OSM Flight Academy, Sintef og NTNU. Selskapet har 18 ansatte i Tønsberg og Bergen. Teamet har bygget og flydd to ulike elektriske fly tidligere. ELFLY planlegger å bygge en flåte på 20 elektriske sjøfly som skal operere i Norge innen 2030.

ELFLY sine ambisjoner kan bidra til at Norge når sine målsetninger om at innenriks luftfart skal være utslippsfri innen 2040, og til at Lofoten når sine målsetninger i Veikartet om å være pilotregion for nullutslipps luftfart.

Selskapet er allerede i gang med bygging av en prototyp, som kan testes i fullskala fra 2026. Deretter planlegges bygging av neste versjon testfly, prøveflyvninger, mulig demonstrasjon med passasjerer og sertifisering. Fra 2030 kan de første elektriske sjøflyene settes i kommersiell drift i Lofoten og i andre markeder.

ELFLY sitt aktuelle flykonsept kalles «Noemi» og er et elektrisk sjøfly med båtskrog og innfelte hjul. Flyet kan dermed lande og lette både på rullebane og i sjø. Lofoten er et spennende og krevende geografisk område, hvor transport på bakken tar lang tid. «Et elfly som kan lande til sjøs, på en trygg og god måte, innenfor et kostnadsnivå som gjør dette tilgjengelig også for de lokale, vil være svært bra for Lofoten. Vi kan lettere nå alle våre bosetninger på øyene, vi kan for eksempel reise fra Svolvær til Reine på en liten halvtime og vi får en mye bedre tilkobling til større regionssentre», hevder ordfører i Vågan kommune og Lofotrådsleder Vidar Thom Benjaminsen.

For Værøy, Røst, Digermulen og andre plasser som ligger lengre ut i Lofoten og vanskelig til, kan en god løsning med elektriske sjøfly skape helt nye synergier mellom reiseliv og annet næringsliv.  

«Som ordfører i Vågan ser jeg svært positivt på planene til ELFLY. Jeg har stor tro på prosjektet, og gleder meg til vi kan se resultater av utviklingen. Kanskje kan jeg få til en flytur hvor jeg besøker skolen i Digermulen før jeg er ferdig med ordførerperioden min?», avslutter han.

Lofotrådet vil bidra til utviklingen innen elektrisk luftfart, og tilslutter seg derfor en intensjonsavtale med ELFLY om uttesting av flyet «Noemi» som ligger langt framme i utviklingen og som potensielt kan være de første til å få utslippsfrie fly i drift.

Lofotrådslederen er nysgjerrig på elektrisk luftfart, og håper på muligheten til å være med på en av de aller første turene med elektrisk sjøfly i Lofoten. Lofoten er klar for elektriske fly, og Lofotrådet mener ELFLY er en pioner det er lurt å samarbeide tett med!

De andre ordførerne i Lofoten er også positive og klare for å sette Lofoten på kartet som en innovasjonsarena for luftfartsutvikling. «Elektriske sjøfly av denne typen, med båtskrog og god stabilitet, kan tilføre nye og spennende reisemuligheter internt i Lofoten. Jeg ser lett for meg en reise mellom fiskeværene i Lofoten med sjøfly fra havn til havn», sier Hanna Sverdrup som er ordfører i Moskenes kommune. «Elektriske sjøfly kan åpne helt nye forretningsmuligheter for Reine, Lofotens mest populære og ikoniske reisemål, og skape nye reiseopplevelser internt i Lofoten».

Jonny Finstad, ordfører i Vestvågøy kommune, er enig i at elektriske sjøfly vil ha stor verdi for reiselivet og for innbyggerne i Lofoten. «At Lofoten er tydelig på sine ambisjoner om å være en pilotregion for utslippsfri luftfart gir verdifull eksponering av Lofoten på globale arenaer. Her viser vi at Lofoten er frempå og tilrettelegger aktivt for fremtidsretta teknologiutvikling av luftfart».

«For de ytterste øyene i Lofoten, som Værøy og Røst, kan ELFLY tilby helt nye reisekonsept til og fra Bodø og våre nabokommuner i Lofoten, og som i tillegg er utslippsfri», bekrefter ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikalsen. «Og for Værøy sin del vil dette sjøflyet være spesielt interessant å prøve ut», istemmer Susan Berg Kristiansen som er ordfører i Værøy kommune.

«I Lofotkraft jobber vi hver dag med å sikre strøm til et grønne skiftet. Vi er i gang med å bygge ut strøm og ladeløsninger i havnene i Lofoten, og ser fram til også å kunne forsyne ELFLY», sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft.

«Vi er kjempestolte over å få Lofotrådet ombord på denne reisen. Vi skal sørge for å utvikle et produkt som passer til deres behov i regionen. Produktet vil passe for reiseliv og turisme spesielt, men vil også tilpasses for å dekke det lokale behovet for transport innbyggerne i regionen har.  Avtalen viser at vi med vårt elektriske sjøfly-konsept treffer et behov og har interesserte kunder. Sjøfly kommer tilbake!» sier Eric Lithun som er daglig leder i ELFLY Gruppen.

Alle seks Lofotkommunene har vedtatt Veikartet for Lofoten De grønne øyene i egne kommunestyrer og slik gått inn for å være en pilotregion for nullutslipps luftfart og en testarena for grønn innovasjon i luftfarten. Denne intensjonsavtalen kan ta Lofoten et godt stykke på vei til å bli et lavutslippssamfunn innen 2040.

Hva kan vi hjelpe deg med?