Arnt Winther konsernsjef

Pressemelding

Arnt Winther, konsernsjef Lofotkraft Foto: Tore Berntsen

Lofotkraft støtter Ressursgruppa for Lofoten sykehus med 100.000

Et samlet Lofoten kjemper nå for å beholde sykehuset på Gravdal. Lofotkraft ønsker å støtte den viktige jobben som Ressursgruppa for Lofoten Sykehus gjør, og har besluttet å støtte gruppa med 100.000 kroner, sier konsernsjef Arnt Winther.

Å opprettholde akuttberedskap innen medisin, kirurgi og psykiatri og et fødetilbud på minimum dagens nivå er svært viktig for alle oss som bor i Lofoten, og for de mange gjestene som besøker regionen vår i løpet av et år, sier han.  

Også for Lofotkraft som arbeidsgiver betyr det svært mye å vite at vi har en trygg og fungerende akuttberedskap i Lofoten, fortsetter Winther. – Mange av våre medarbeidere har jobber som medfører risikofylte oppgaver. Både for de ansatte selv og for familiene deres er det betryggende å vite at det er kort til god akuttberedskap hvis et alvorlig uhell skulle skje. Sånn ønsker vi å ha det også i framtiden. 

Lofoten er en levende region, faktisk en av få utkantregioner som øker i folketall. Og her er både optimisme og investeringsvilje. Hvis Lofoten sykehus skulle bli gjort om til et Distriktsmedisinsk senter er vi svært bekymret for de negative følgene det kan få for rekruttering til næringslivet i Lofoten, avslutter Winther. 

Hva kan vi hjelpe deg med?