Konsernsjef i Lofotkraft Arnt M Winther. 
Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no

Pressemelding

Konsernsjef i Lofotkraft Arnt M Winther. Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no

Lofotkraft-konsernet gir 1 MNOK til flyktningehjelp i Ukraina – utfordrer flere i bransjen

Konsernet Lofotkraft er i en fase hvor vi har behov for kapital til utvikling av våre virksomhetsområder, og vi har eiere som også har behov for kapital. – Men de som har det aller største behovet for kapital akkurat nå, er organisasjonene som hjelper mennesker i nød i Ukraina, sier konsernsjef Arnt M Winther.

Winther opplyser at konsernstyret i Lofotkraft har vedtatt å bevilge 1 mill kr til nødhjelp. Han utfordrer samtidig flere selskap i bransjen til å gjøre det samme.

Russlands invasjon påfører befolkningen i Ukraina menneskelige lidelser det knapt er mulig å fatte. Invasjonen gjennomføres på en ytterst brutal måte, og er et totalt brudd på folkeretten. Den kan ikke forsvares på noen måte.

Befolkningen i Ukraina viser en heroisk motstand, og kjemper for å kunne videreføre sitt demokrati og retten til selv å velge sine ledere. De kjemper dermed vår kamp, sier Winther – vi som er så heldig å bo i et demokrati der vi respekterer at mennesker er forskjellige og har egne meninger og ønsker.

Solidariteten og givergleden i hele Norge er stor, og det sendes mengder av utstyr til Ukraina og nabolandene for å hjelpe flykningene. Dette er bra, men tilbakemeldingen fra nødhjelps-organisasjonene er at det de trenger aller mest nå, er penger til innkjøp av vann, mat og annet nødvendig utstyr lokalt, sier Winther. – Jeg setter derfor pris på at konsernstyret nok en gang viser at de har evnen til å prioritere det som virkelig er viktig, og bevilger 1 MNOK til nødhjelpsarbeidet, avslutter han.

Arnt M. Winther

Konsernsjef

Lofotkraft Holding AS

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537

Hva kan vi hjelpe deg med?