Signering av klimapartneravtale

Aktuelt

Arnt Winther, konsernsjef Lofotkraft og Christian Torset, Fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland

Lofotkraft blir klimapartner

Lofotkraft har signert avtale med Klimapartner Nordland. Alle klimapartnere har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Dette oppnår vi gjennom forpliktende og strukturert samarbeid.

Avtalen med Klimapartner Nordland forplikter oss blant annet til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, arbeide systematisk med miljøstyring, gjennomføre årlig klimaregnskap og oppnå miljøsertifisering.

Noe har vi allerede på plass. Lofotkraft-konsernet er ISO sertifisert etter ISO-9001 Kvalitet og -14001 Miljø. Det hadde vi ikke klart uten god forankring i ledelsen, og systematisk jobb med miljøstyring.  

Avtalen med Klimapartnere Nordland utfordrer oss også til å bli fossilfrie innen 2030 (direkte klimautslipp). Det er allerede nedfelt i våre bærekraftsmål. Men skal vi vite om vi utvikler oss i riktig retning, må vi måle. Derfor er vår neste oppgave å etablere et årlig klimaregnskap for Lofotkraft-konsernet. Klimaregnskapet vårt for 2021 finner du her.

Lofotkraft er partner i De Grønne Øyene, og deltar allerede i flere prosjekt sammen med en rekke andre aktører både i næringslivet, forskning og utdanning, samt offentlige aktører. Gjennom avtalen med Klimapartner Nordland ser vi fram til å få tilgang på et enda større nettverk der vi kan samarbeide med og lære av andre bedrifter i Nordland og resten av landet, på tvers av bransjer, fag og regioner. 

Hva kan vi hjelpe deg med?