Delegasjon i Toulouse

Aktuelt

Delegasjon hos ATR

Lofoten kan bli testarena for grønn luftfart

Nord-Norge inngår internasjonale samarbeid med verdensledende flyfabrikanter i Frankrike for å innfri regjeringens målsetting om nullutslipps luftfart innen 2030.

Samme dag som regjeringen lanserte nye FOT-rutesatsinger for Nord Norge, i tråd med luftfartsstrategien var en stor nord-norsk delegasjon i europeisk luftfarts teknologihovedstad Toulouse. Formålet var å etablere internasjonale samarbeid for å realisere fossilfri lufthavnsdrift i Norge innen 2030. Delegasjonen møtte verdensledende flyfabrikanter og selskap som blant annet Airbus-gruppen, flyfabrikken ATR og flere hydrogenaktører og elektriske flyprodusenter.

Prosjekt klimanøytral regional luftfart

Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene har sammen etablert prosjektet «klimanøytral regional luftfart» med ambisjoner om at Nord-Norge skal gå foran i omstillingen til klimanøytral luftfart. Denne uke organiserte prosjektet en delegasjon fra Norge til Toulouse for å møte de fremste teknologimiljøene i verden som jobber med fremtidens klimanøytrale luftfart.

«Prosjektet har over tid jobbet for å fremme Nord-Norge, med Lofoten som pilot som en test- og valideringsarena for nye teknologier innenfor Grønn Luftfart». Randi Lervik, prosjektleder Lofotkraft Muligheter AS.

«Den nye strategien til regjeringen er helt i tråd med prosjektets ambisjoner om nullutslipps luftfart. Vi er godt fornøyde med at regjeringen nå vil legge til rette for dette. Prosjektet har over tid jobbet for å fremme Nord-Norge, med Lofoten som pilot som en test- og valideringsarena for nye teknologier innenfor Grønn Luftfart.» sier Randi Lervik, Lofoten de Grønne Øyene.  

Dialog med Airbus

«Formålet vårt med besøket i Toulouse har vært å etablere konkrete samarbeid med noen av verdens ledende aktører innenfor Grønn luftfart. Vi er nå i dialog med blant annet Airbus og ATR hvor de, som oss, ser at vår landsdel kan spille en rolle i utviklingen av klimanøytral luftfart. Vi tar nå med oss masse kunnskap hjem og vil jobbe videre med selskapene.» sier Einar Sørensen, internasjonal koordinator i Bodøregionens Utviklingsselskap.

«Får vi til dette vil det ha stor betydning for landsdelen vår og kan bidra til over 100 nye industri – og teknologiarbeidsplasser. Vi må tørre å gå foran og legge til rette for denne utviklingen», sier Sørensen.

«Budskapet fra aktørene i Toulouse er at nordnorsk energi- og industriaktører er i en unik posisjon til å levere framtidens fornybarbaserte energiløsninger til fremtidens nullutslippsluftfart og de ønsker å samarbeide med Nord-Norsk industri.» sier Anders Tørud, prosjektleder Grønn Luftfart, Energi i Nord.

Med i delegasjonen til Toulouse var: Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord, Lofoten De Grønne Øyene, Green H, Norwegian Hydrogen, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Bodø Kommune, Notodden Luftfhavn, Invest in Norway, Invest in Nordland, Norges Arktiske Universitet – UiT, Lofoten Næringsforening og Nordic Electrofuel

Hva kan vi hjelpe deg med?