Kornesjenta hybridsjark

Aktuelt

Foto: Ballstad Slip - viser Korsnesjenta levert derfra, på vei ut Ballstad havn

Kystfiskeflåten trenger hjelp til grønn omstilling

Etter bare tre år kutter nå Enova tilskuddsordningen som skulle gjøre fiskeriflåten mer miljøvennlig. Dette er med å sette en effektiv stopper for energiomstillingen langs kysten, sier Arnt Winther, konsernsjef i Lofotkraft AS.

Ifølge Hurdalsplattformen skal utslippskutt være kjernen i strategien for vekst, eksport og jobbskaping. Men etter bare tre år kutter altså Enova batteristøtteordningen som skulle gjøre fiskeriflåten mer miljøvennlig. Til sammenligning har statens subsidiering av el-biler vart i mer enn tjue år. 

Staten har tidligere bevilget 120 MNOK til ZeroKyst. Prosjektet har som ambisjon å bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030. Omleggingen til Enova slår dermed beina under statens egne bevilgninger til energiomstillingen langs kysten. Dette kan neppe være effektiv utnyttelse av statlige midler, sier Winther. 

Overgangen til fossilfri framdrift i fartøy innebærer en betydelig investering for fiskerne, som fortsatt er vanskelig å regne hjem, rent økonomisk. For verftene har det vært utfordrende nok å selge inn overgang fra diesel til batteridrift, selv med 50 prosent tilskudd til batteripakken fra Enova, forklarer Winther. Nå frykter vi for at energiomstillingen vil stoppe helt opp, ikke minst for den minste flåten. Dette bekreftes blant annet fra Ballstad Slip, som melder at en rekke prosjekter nå settes på vent. 

Gjennom Lofotkraft Muligheter og Elmea bidrar vi med ressurser og kompetanse i ZeroKyst. Sammen med de andre partnerne i prosjektet, har vi allerede kommet langt i å utvikle konkrete løsninger og bygge kunnskap og kompetanse for energiomstillingen spesielt i kystfiskeflåten. Gjennom NEK landstrømforum har vi bidratt til at vi nå har på plass en veileder for landstrøm for fiskerinæringen, fortsetter han. Vi opplever også å ha god dialog med Enova, og har sammen med våre partnere levert konkrete innspill til hva som trengs for å komme videre. Nå risikerer vi at kompetansen ikke blir utnyttet, og at utvikling settes på vent.  

Vi mener virkemidlene som settes inn må ha et mer langsiktig perspektiv. Vår oppfordring er derfor å raskest mulig styrke og få på plass ordninger som gjør at omlegging til hybrid – og nullutslippsløsninger i fartøy under 28 m lønner seg, og at dette følges opp av etablering av fylle- og ladenettverk langs hele kysten, avslutter Winther. 

Hva kan vi hjelpe deg med?