Lofotkraft hoved liggende m-luft

Aktuelt

Konsernets morselskap endrer navn til Lofotkraft AS

I tråd med vedtak på årets generalforsamling har Lofotkraft Holding AS nå endret navn til Lofotkraft AS.

Navneendringen gjelder orgnr. 886 347 782, tidligere fra Lofotkraft Holding AS, og ble formelt registrert i Brønnøysund-registeret 05.07.2022.

Fra 1. januar 2022 endret konsernets nettselskap navn til Elmea AS, i henhold til regulatoriske krav fra myndighetene om merkevareskille for nettselskap i energikonsern. Dermed er det ikke lenger behov for å videreføre holding-navnet for morselskapet.

Konsern- og selskapsinformasjon på lofotkraft.no er oppdatert i henhold til den gjennomførte navneendringen.

Hva kan vi hjelpe deg med?