Lofotkraft hoved liggende m-luft

Aktuelt

Generalforsamling i Lofotkraft AS

13. juni 2024 er det avholdt generalforsamling i Lofotkraft AS. Regnskap med noter og styrets beretning for 2023 ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen i Lofotkraft AS vedtok et utbytte på MNOK 18.

Medlemmer i konsernstyret

Etter generalforsamlingen 13.06.2024 består konsernstyret i Lofotkraft AS av følgende medlemmer:

Fra Vågan kommune:

Jann Arne Bardo med Berhild Rønning som vara (2 år)

Bjørga Delp med Lena Hamnes som vara (1 år)

Fra Vestvågøy kommune:

Pål Krüger med Asbjørn Pettersen som vara (2 år)

Eva–Karin Busch med Anne Sand som vara (1 år)

Fra Moskenes kommune og Flakstad kommune:

Hartvik Magnus Sverdrup med Randi Gregersen som vara (1 år)

Fra Værøy kommune og Røst kommune:

Leif-Roger Røstgård med Harjeet Jassal som vara (1 år)


Ansatterepresentanter:

Julie Nilssen (2 år)

Einar Røste (2 år)

Styreleder: Jann Arne Bardo
Nestleder: Pål Krüger

Vedtektsendring

Det nye konsernstyret gjenspeiler den endringen av §7 i vedtektene til Lofotkraft AS som generalforsamlingen vedtok. Antall aksjonærvalgte styremedlemmer er redusert fra åtte til seks medlemmer, og de minste aksjonærene bytter hvert år på å ha direkte representasjon og varamedlem. Ny §7 lyder nå:

«Selskapets styre skal bestå av 8 styremedlemmer, hvorav 6 aksjonærvalgte medlemmer og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte etter regler for ansattes styrerepresentasjon.

For de 6 aksjonærvalgte styremedlemmene skal representanter velges på følgende måte:

-2 representanter med varamedlemmer velges av Vågan kommune

-2 representanter med varamedlemmer velges av Vestvågøy kommune

-1 representant velges av Flakstad kommune/Moskenes kommune, og den kommunen som ikke har direkte representasjon velger 1 varamedlem. Rollene som henholdsvis direkte styremedlem og varamedlem skal rullere mellom kommunene hvert andre år.

-1 representant velges av Værøy kommune/Røst kommune, og den kommunen som ikke har direkte representasjon velger 1 varamedlem. Rollene som henholdsvis direkte styremedlem og varamedlem skal rullere mellom kommunene hvert andre år.«

Utbytte

Generalforsamlingen vedtok et utbytte på 18 MNOK.

Hva kan vi hjelpe deg med?