Lofotkrafts energistipend 2023. Fra venstre: Hanna Høier Nergård, Hedda Mellingsæther, Maria Krane Storeide og Malene Nordseth

Aktuelt

Fra venstre: Hanna Høier Nergård, Hedda Mellingsæther, Maria Krane Storeide og Malene Nordseth

Fem elever fikk Lofotkrafts energistipend

Hvert år deler Lofotkraft ut energistipend til elever som velger realfag.

– Med energistipendet ønsker Lofotkraft å rette oppmerksomhet mot realfag og oppmuntre elever til å satse på disse, sier Siri Sund, Kommunikasjons- og kundesjef i Lofotkraft.

Lofotkraft deler hvert år ut energistipend til elever ved Aust-Lofoten videregående skole og Vest-Lofoten videregående skole. Elevene må ha både fysikk og matematikk i det skoleåret de søker for. Stipendet er på 10.000 kroner, fordelt med 5.000 kroner på Vg2 og Vg3. Les mer om energistipendet her.

Velger realfag for å holde alle muligheter åpne

Fire elever ved Aust-Lofoten vgs og en elev ved Vest-Lofoten vgs fikk 5000 kroner hver i stipend.

– Det fine med å velge realfag er at du holder alle muligheter åpne, sier stipendmottaker Maria Krane Storeide.

Maria Krane Storeide og Malene Nordseth går i tredje klasse ved Aust-Lofoten vgs i Svolvær og har begge søkt studier som krever realfag.

– Jeg skal først i militæret, men jeg har odontologi i Tromsø på førsteplass på søkelista, sier Maria.

Malene har også valgt realfag på grunn av de mange mulighetene.

– Jeg har søkt økonomistudier i Bodø, sier hun.

Hedda Mellingsæther og Hanna Høier Nergård går i andre klasse, og har et år igjen på videregående før studievalget kan tas, men Hedda er allerede ganske sikker på at hun ønsker å søke seg inn på biologi på NTNU i Trondheim når den tid kommer.

– Jeg vil bli biolog, svarer hun på spørsmål om hva som er drømmejobben.

Hanna har valgt realfag både på grunn av mulighetene og fordi hun syns fysikk og matte er artige fag.

– Jeg har lyst til å jobbe med noe innenfor realfag, kanskje psykologi eller ingeniør, sier Hanna.

utdeling av lofotkrafts energistipend 2023
Energistipendet ble delt ut av Siri Sund og Randi Berg fra Lofotkraft

Ønsker å inspirere til utdanning

– Fornybarbransjen er i vekst, og har en svært viktig rolle i den energiomstillingen vi er midt oppe i. Så i vår bransje kan man virkelig gjøre en forskjell i årene som kommer. Vi håper derfor at Lofotkrafts energistipend inspirerer til utdanning og fordypning i realfag, gjerne med tanke på en karriere innen fornybar energi, sier Siri Sund.

– Både Lofotkraft og resten av bransjen kommer til å trenge de smarte og kloke hodene framover, så det er mange muligheter for de som satser på realfag, avslutter hun.

Disse mottok energistipend fra Lofotkraft i 2023:

Isak Pedersen (Vest-Lofoten vgs)
Hanna Høier Nergård (Aust-Lofoten vgs)
Hedda Mellingsæther (Aust-Lofoten vgs)
Maria Krane Storeide (Aust-Lofoten vgs)
Malene Nordseth (Aust-Lofoten vgs)

Hva kan vi hjelpe deg med?