Bilder av Bente, Kathy og Marek til Lofotkrafta

Aktuelt

Bilder av Bente, Kathy og Marek til Lofotkrafta

Elmea rekrutterer teknikere og energimontør

Det er stor aktivitet i Lofoten, og nettselskapet vårt oppretter nå to nye stillinger som teknikere for å øke kapasiteten på prosjektering. Elmea AS trenger også en energimontør til på laget.

Som Tekniker i Elmea får du en innholdsrik og ansvarsfull jobb der du får ansvar for å behandle tekniske kundehenvendelser og prosjektere nettanlegg. Du vil bli en del av et nytt team hos oss, men få et selvstendig ansvar for å prosjektere lavspenningsprosjekter, utforme kostnadsoverslag for kundeinitierte endringer i nettet, og behandle forespørsler om fellesføring. Du har utdanning fra Teknisk Fagskole Elektro og gjerne erfaring fra tilsvarende arbeid.

Som energimontør i Elmea vil du jobbe med montasje i forbindelse med ny- og reinvesteringer av alle typer lav- og høyspenningsanlegg i distribusjonsnettet vårt, forebyggende vedlikehold og reparasjoner, feilsøking og feilretting samt delta i vakt- og beredskapsordningen vår.

Hos oss vil du finne et godt arbeidsmiljø med stort fokus på HMS, kvalitet og forbedringskultur. Du vil få lønn etter avtale og gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger.

Felles for alle stillingene er:

Stillingstype: Fast heltidsstilling

Arbeidssted: Svolvær eller Fygle

Søknadsfrist: 17. august

Stillingene er nå besatt.

Hva kan vi hjelpe deg med?