lofotkraft_haversand_storemolla_abm_01

Aktuelt

De Grønne Øyene får 3,6 mill kr i tilskudd fra Nordland fylkeskommune

Fylkesrådet gir tilskuddet på 3,6 millioner kroner til programutvikling over treårsperioden 2022-2024. – Dette prosjektet er på mange måter et fyrtårn i den grønne omstillingen i Nordland, sier fylkesråd Christian Torset.

Lofoten De grønne øyene 2030 er et helhetlig utviklingsprogram for regional grønn omstilling i Lofoten. Programmet er et samarbeid mellom Lofotrådet og næringslivsaktører i Lofoten, som har utarbeidet en tiårig vekststrategi og et veikart for hvordan Lofoten skal bli et lavutslippssamfunn.

-Visjonen er at framtidas Lofoten skal drives på fornybar energi og være et attraktivt sted å bo, og med et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Det favner en hel region, og svært mange deler av samfunnet, påpeker Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima i Nordland.

Nasjonal pilot

Fylkesrådet gir tilskudd på 3,6 millioner til programutvikling over treårsperioden 2022-2024. Torset mener at med dette bidrar Nordland fylkeskommune til å svare ut både regionale, nasjonale og internasjonale klimamål.

– På mange måter er dette en nasjonal pilot for regional grønn omstilling, som vil gi overføringsverdi til øvrige regioner i Nordland og resten av landet, underbygger Torset.

Momentum i tida

Arnt Winther, konsernsjef i Lofotkraft, og Line R. Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten, begge partnere i Lofoten De grønne øyene, er veldig fornøyde med en fylkeskommunal støtte til felles satsing på grønn omstilling av hele Lofoten.

– Dette viser at vårt proaktive arbeid med utvikling og forankring av målsetninger for lavutslippssamfunnet Lofoten er en riktig måte å jobbe på, underbygger Winther, og får støtte fra Samuelsen.

– Dette gir oss bedre mulighet til å utnytte momentum i tida, bekrefter reiselivssjef Samuelsen.

Hva kan vi hjelpe deg med?