Avtale Energi i Nord og DA

Pressemelding

Banebrytende tysk-norsk samarbeid vil gjøre norsk regional luftfart utslippsfri

München/Bodø, 14. mars 2022. Den tyske flyprodusenten Deutsche Aircraft (DA) og den nord norske klyngen Energi i Nord har inngått en intensjonsavtale. Formålet er å samarbeide om utvikling av teknologi for utslippsfri luftfart.

Samarbeidet har potensial til raskt å bidra til vesentlige reduksjoner i klimafotavtrykket i nordnorsk luftfart gjennom bruk av lav-karbon elektrofuel. Videre vil samarbeidet på lengre sikt bidra til å gjøre luftfarten helt klimanøytral.

Noen nøkkelpunkter:

  • Partnerskapet i klyngen Energi i Nord kan tilby overskudd av rimelig, fornybar energi og den nødvendige infrastrukturen for å skalere opp produksjon av lav-karbon elektrofuel
  • Deutsche Aircraft er, som tysk produsent av turboprop fly, ledende i utvikling av 100% elektrofuel tilpassede fly
  • Samarbeidet legger grunnlaget for på sikt å fjerne luftfartens klimafotavtrykk, noe som er særlig viktig i Nord-Norge hvor regional luftfart er en kritisk infrastruktur

Med 26 små og store flyplasser utgjør luftfarten en kritisk samfunnsinfrastruktur i Nord Norge, kanskje i større grad enn noe annet sted i Europa. Sammen med Nord-Norges overskudd av rimelig og fornybar kraft gjør dette denne regionen til en ideel arena for produksjon av elektrofuel og utprøving av nye konsepter innen klimanøytral luftfart. Samarbeidspartnerne planlegger å produsere elektrofuel basert på hydrogen og CO2 fra industrielle punktutslipp, som i fremtiden kan erstattes av såkalt «direct air caputure» drevet av overskuddet av fornybar kraft.

«Framtidas Lofoten skal drives på fornybar energi, og Lofotkraft som regionalt energiselskap vil bidra med infrastruktur for energi og digitale løsninger som trengs for framtidas utslippsfrie transportløsninger. Samarbeid på tvers, som det vi gjør gjennom Energi i Nord, tror vi vil styrke regionens konkurransekraft”, sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft»

Ved å gjennomføre test-flygninger og jobbe med den infrastruktur som er nødvendig for å produsere elektrofuel, vil samarbeidspartnerne legge grunnlaget for at Nord Norge kan bli ledende nasjonalt og i internasjonalt i den energiomstillingen luftfarten står overfor. Partene samarbeider også med prosjektet «Lofoten de Grønne Øyene» et prosjekt i regi av Lofotrådet, Visit Lofoten og Lofotkraft, som bl.a. har utarbeidet et veikart for å gjøre øygruppen klimanøytral. I dette veikartet er utslippsfri luftfart et vesentlig element og Lofoten vil med stor sannsynlighet være blant de første destinasjonene for flygninger med utslippsfri drivstoff.

Energi i Nord er en industriklynge med hovednedslagsfelt i Nordland, Troms og Finnmark. Blant klyngens nærmere 60 medlemmer finner vi noen av de ledende kraftselskapene i nord, en rekke teknologi-leverandører, hydrogen og ammoniakk-produsenter, selskaper innen luftfartssektoren, universiteter og andre FoU-institusjoner, logistikk-aktører, de Nord-Norske fylkeskommunene samt flere kommuner. Klyngens formål er å bidra til å akselerere energiomstillingen og gjennom det skape forretningsmuligheter for klyngens medlemmer.

Les hele pressemeldingen her.

Mediekontakt DA:  pressoffice@DeutscheAircraft.com

Nettsider DA: www.DeutscheAircraft.com

Nettsider Energi i Nord: www.energiinord.no

Hva kan vi hjelpe deg med?