forside bærekraft og årsrapport

Aktuelt

Bærekraft- og årsrapport

For 2022 har Lofotkraft for første gang utarbeidet en kombinert bærekraft- og årsrapport.

Rapporten for 2022 beskriver hvordan vi har arbeidet fram vår bærekraftstrategi, målene vi har definert, hvorfor vi har valgt å jobbe med akkurat disse målene, og hvordan vi måler oss. Vi viser også eksempler på tiltak vi har gjennomført, og hvilke vi planlegger for 2023.

Du finner selvfølgelig også viktige nøkkeltall, en beskrivelse av konsernet samt den finansielle årsrapporten for 2022.

Vi er ydmyke på at vi som «skårunger» på bærekraftrapportering kanskje ikke treffer hundre prosent på første forsøk. Men arbeidet med rapporten for 2022 har gitt oss verdifull erfaring, og et godt grunnlag for framtidig bærekraftrapportering.

Her finner du hele bærekraft- og årsapporten for 2022.

Hva kan vi hjelpe deg med?