AUTOMATISK STRØMMÅLER

På disse sidene finner du informasjon om de nye automatiske strømmålerne som vi begynner å rulle ut høsten 2017. Alle kunder skal innen 1. januar 2019 ha en slik montert.

LES MER

NVE varsler avlesningsgebyr for nye målere uten kommunikasjonsenhet

Nettselskapene vil bli pålagt å kontrollavlese alle nye målere uten kommunikasjonsenhet en gang i året - også når kundene har gyldig fritak (legeerklæring). For å dekke inn kostnadene til kontrollavlesning, vil nettselskapene få adgang til å fakturere et årlig avlesningsgebyr. Dette varsler NVE 2. juli.

Personvernerklæring

Lofotkraft AS er opptatt av å beskytte og ivareta personvernet for våre kunder. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven med forskrifter. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.