Kurs prekvalifisering P0

Onsdag 20. november kl. 12 - 15 kjører vi årets siste pre-kvalifiseringskurs for P0 Elsmart. Deltakelse skjer enten ved oppmøte på Fygle eller via Teams/Skype. Les mer her om kursinnhold og påmelding.

Kabelprosjekt i Svolvær sentrum

Lofotkraft har startet et omfattende kabelprosjekt i Svolvær. Det gamle kabelnettet i sentrum skal fornyes, og vi skal legge sjøkabler fra nye Osan trafostasjon over til Vorsetøya og Storøya fra den nye transformatorstasjonen i Osan.

Opprop for utjevning av nettleie

Sammen med nærmere 60 andre nettselskap har Lofotkraft nylig signert et opprop om utjevning av nettleie. "Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette", heter det blant annet i oppropet.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.